Kazdego. chorego powinno sie zbadac

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Każdego. chorego powinno się zbadać bardzo dokładnie i opukiwaniem, i osłuchi- waniem, zwłaszcza że już bardzo nieznaczne zmiany opukowe i osłu- chowe mogą towarzyszyć bardzo czynnej gruźlicy płuc . Jeżeli teraz rzucić okiem wstecz na objawy, które uzyskuje się w gru- źlicy płuc oglądaniem, obmacywaniem, opukiwaniem i osłuchiwaniem w zakresie klatki piersiowej, to łatwo przekonać się, że zależą one prze e wszystkim od fizycznego stanu płuc, mianowicie od stopnia ich powietrzności i rozszerzalności, od obecności wydzielin w różnych miej- scach dróg oddechowych i od przewodzenia objawów fizycznych. Uzyskane dane świadczą tylko o fizycznym stanie płuc i nie przesądzają jeszcze gruźliczego pochodzenia zmian, te bowiem objawy fizyczne w obrębie klatki pier- siowej mogą wywołać i inne choroby, np. rak, kila płuc. Dla uzna- nia zmian w płucach za gruźlicze należy uwzględnić w każdym przypadku całokształt obrazu klinicznego. Narząd krążenia w gruźlicy płuc Wzajemne, w różnych przypadkach niejednakowe ukształtowanie się. czynników, od których zależą objawy fizyczne w obrębie klatki pier- siowej, jest przyczyną powstawania w gruźlicy płuc rozmaitych objawów fizycznych i ich zmienności nieraz u tego samego chorego, zależnie od siły oddychania, od położenia dała i innych czynników. Analizując do- kŁadnie objawy fizyczne, można w wielu przypadkach odtworzyć do pewnego stopnia zmiany, które spowodowała w płucach gruźlica, pod warunkiem jednak uwzględnienia nie jednego tylko objawu, lecz ich całokształtu łącznie z całym obrazem chorobowym. Pomimo bardzo starannego zbadania chorego i zanalizowania obja- wów chorobowych, nasze wnioski nie zawsze będą bezwzględnie słuszne. Istotnie wiemy np., że od dawna uznawano za bardzo znamienny dla zrostów opłucnych w okolicy dolnego płata płuca zespół, na który składa się skojarzenie osłabienia drżenia piersiowego oraz szmeru oddechowego z przytłumieniem w dolnej części płuca, a zwłaszcza ze zmniejszeniem ruchomości dolnej granicy płuca oraz odpowiedniej połowy klatki pier- siowej, szczególnie gdy ta jej część jest zapadnięta. Doświadczenie jednak, nabyte podczas wytwarzania odmy opłucnej leczniczej, przeko- nało nas, że taki zespól może być wywołany także przez marskość dol- nego płata płuca bez zrostów opłucnych. Na odwrót zrosty mogą istnieć i uniemożliwiać wytworzenie odmy tam, gdzie objawy fizyczne przema- wiają przeciw ich istnieniu. Nie zawsze też dają się wykryć podstawo- wymi metodami jamy gruźlicze w płucach. [przypisy: drapak dla kota olx, fala uderzeniowa katowice, rehabilitacja bobath ]

Tags: , ,

No Responses to “Kazdego. chorego powinno sie zbadac”

 1. Natasza Says:

  Article marked with the noticed of: mlm[...]

 2. Hightower Says:

  może i was dotyczy podobny problem

 3. Bartosz Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: aparaty damon[...]

 4. 101 Says:

  Wyjątkowo niechlujnie pod względem pisowni napisany artykuł.

Powiązane tematy z artykułem: drapak dla kota olx fala uderzeniowa katowice rehabilitacja bobath