Odczyn skórny Mantoux wykonuje sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Odczyn skórny Mantoux wykonuje się w sposób na- stępujący: Po obmyciu alkoholem wkłuwa się w fałd ujętej skóry cienką igłę do po- wierzchownej warstwy skóry równolegle do jej powierzchni i wstrzykuje się 0,1 ml sporządzonego ex tempore 1% roztworu dawnej tuberkuliny, czyli 0,1 mg ATK. Dla kontroli wstrzykuje się także śródskórnie w odległości 5-10 cm 0,1 ml % kwasu karbolowego. Odczyn Mantoux objawia się miejscowym zaczerwienieniem i nacie- kiem różowej barwy, niekiedy nawet bąblem. Wynik odczytuje się po 30-48 godzinach. Zapalenie naczyń chłonnych, obrzmienie sąsiednich węzłów limfatycznych i lekkie wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała zdarza się w związku z zabiegiem wyjątkowo rzadko, a odczynu ogniskowego nie bywa prawie nigdy. Najwyższy odczyn miejscowy Man- toux spostrzega się zwykle w okolicy brzucha i klatki piersiowej, na- tomiast słabszy na ramieniu. Natężenie odczynu nie zależy od tego, czy próbę wykonuje się po stronie odpowiadającej choremu płucu, czy też po stronie płuca zdrowego. Jeżeli wynik jest wątpliwy, to odczyn należy powtórzy t po upływie co najmniej 8 dni z taką samą dawką tuberkuliny. lub z dawką Ifl-krotnie większą, zatem z 1 mg. Ponownie ujemny odczyn wyłącza. istnienie zakażenia gruźliczego, jeżeli badany nie utracił wrażli- wości na tuberkulinę pod wpływem czynników anergizujących (odra, krztusiec, charłactwo i in.). Odczyn Mantoux wypada ujemnie także w okresie przedalergicznym. Dodatni odczyn Mantoux przemawia za za- każeniem gruźliczym, nie rozstrzyga jednak sam przez się, czy sprawa gruźlicza jest czynna, Zdaniem Mantoux dopiero dodatni odczyn z 0,1 ml dawnej tuberkuliny rozcieńczonej 1: 50.000 dowodzi, że gruźlica jest czynna. Odczyn Mantoux jest naj czulszą próbą dla badań epidemiologicz- nych i dla wykrywania istniejącego czy przebytego zakażenia gruźliczego. [więcej w: odczyn tuberkulinowy, nfz poznań przeglądarka, chirurg naczyniowy nfz warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Odczyn skórny Mantoux wykonuje sie”

 1. Nataniel Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: okulista wroclaw[...]

 2. Nataniel Says:

  Ile razy juz to czytalem

 3. Izabela Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wszawica[...]

 4. Nickname Master Says:

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy nfz warszawa nfz poznań przeglądarka odczyn tuberkulinowy