Ogniska zawierajace mniej powietrza, gdy

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Ogniska zawierające mniej powietrza, gdy leżą głęboko i są – bywa to zwłaszcza w dolnych częściach płuc – otoczona pasmem rozedmy, mogą wcale nie wywoływać stłumienia. Stłumienie odgłosu opukowego może powstawać także w miejscu do- łączającego się nieswoistego zapalenia płuc, nadto w zależności od zgru- bienia opłucnej, wysiękowego jej zapalenia oraz odmy. opłucnej, zwła- szcza zastawkowej. Wysięki otorbione mogą wywoływać ograniczone stłumienie np. tylko. w pasze, a rozlane – nie tylko w granicach ich przylegania do ściany klatki piersiowej, ale i powyżej granicy wysięku, zależnie od zagęszczenia tkanki płucnej wskutek ucisku. Odgłos przytłu- miony ma w tych przypadkach bardzo często odcień bębenkowy. O odgłosie przytłumionym oraz stłumionym w dołkach nadobojczyko- wych, pomimo to, że nie ma zmian gruźliczych w szczytach płuc. Nadzwyczaj doniosłym objawem opukowym w gruźlicy jest odgłos metaliczny. Świadczy on o jamie płucnej lub o powikłaniu cho- roby otwartą albo zamkniętą odmą opłucną. Stosunkowo rzadko otrzymuje się w gruźlicy płuc odgłos czerepowy najczęściej w miejscu jamy, bardzo rzadko w miejscu nacieku, nieco częściej w razie powikłania gruźlicy płuc otwartą odmą opłucną. Prócz omówionych zmian odgłosu opukowego w gruźlicy płuc zdarza się także zmienność odgłosu, zależnie od zmiany położenia ciała, kaszlu lub powikłania ropniakiem opłucnej z odmą. Oprócz zmian charakteru odgłosu opukowego opukiwaniem bardzo często stwierdza się w gruźlicy płuc zmniejszenie nieruchomości granic płuc, zwłaszcza w szczytach, zależnie od zrostów opłucnych lub nacieku tkanki płucnej, jej zwłóknienia itd., a nieraz także przesunięcie sąsiednich narządów, zwłaszcza serca. Zbliznowa- cenie płuca może przeciągnąć serce w stronę chorego płuca. Przy prawi- dłowym położeniu serca bezwzględne stłumienie sercowe może być w gruźlicy płuc przesunięte w kierunku chorego płuca, a równocześnie z tym serce wskutek rozedmy zdrowego płuca może stracić od jego strony taki sam obszar bezwzględnego stłumienia, jaki zyskało po stronie płuca zmienionego. Już. mierne ściągnięcie się prawego sz-czytu płucnego wystarcza, żeby bezwzględne stłumienie sercowe przesunęło się w prawo z równoczesnym przesunięciem serca lub bez niego. Objaw ten uznaje Turban za główny, typowy objaw dłuższy czas trwającej gruźlicy pra- wego szczytu. Samo stłumienie sercowe w gruźlicy płuc bywa bardzo często niewielkie, serce bowiem u chorych na gruźlicę jest zwykle małe, zwisłe, tzw. kroplowate. [więcej w: drapak dla kota olx, fala uderzeniowa katowice, rehabilitacja bobath ]

Tags: , ,

No Responses to “Ogniska zawierajace mniej powietrza, gdy”

 1. Hightower Says:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 2. Kuba Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: podolog[...]

 3. Samuel Says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

 4. Justyna Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: mezoterapia igłowa warszawa[...]

 5. Nightmare King Says:

  mleko nie dostarcza wapnia

 6. Slow Trot Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do fitness[...]

 7. Witold Says:

  sprawdza się u mnie modrzew dahurski i piję

Powiązane tematy z artykułem: drapak dla kota olx fala uderzeniowa katowice rehabilitacja bobath