Plwocine (oraz w ogóle material

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Plwocinę (oraz w ogóle materiał zanieczyszczony innymi bakteriami) naprzód ujednostajnia się przez półgodzinne rozpuszczenie w 470 ługu sodowym W ciepłocie 37° e, następnie wiruje się i osad zobojętnia kwa- sem solnym. Dla zabicia innych bakterii można też dodać do 1 ml plwo- ciny 5 ml kwasu siarkowego, mieszaninę pozostawić na 20 minut w ciepłocie 37° C, następnie osad odwirować, dokładnie przemyć jało- wym fizjologicznym roztworem soli kuchennej i dopiero teraz wstrzy- knąć śwince. Dodatni wynik dowodzi, że badany materiał zawiera prątki gruźlicy. Metoda ta jest czulsza i daje wyniki, szybciej niż metoda po- siewów. Dowodzą tego badania porównawcze wykonane przez Eugenię Piasecka-ZeyLand na materiale, w którym bakterioskopowo nie znajdowano przeważnie prątków kwa- soopornych. Bernard Zabłocki poleca do badania, czy plwocina lub inny materiał. np. wysięk, zawiera prątki gruźlicy próbę biologiczną, opartą na wła- ściwości hialuroridazy : przyspieszenia rozwoju zmian gruźliczych. Niezbędną dla badania hialuronidazę sporządza się w sposób nastę- pujący: Po usunięciu błon rozdrabnia się jądra za pomocą kilkakrotnego przepuszcze- nia przez maszynkę do mięsa. Miazgę jądrową rozciera się z wyjałowionym pia- skiem dodając 0,1 N kwasu octowego w ilości równej objętości miazgi, po czym mieszaninę pozostawia się na noc w chłodni, Po odwirowaniu (8.000-10.000 obro- tów) i przesączeniu dodaje się czterokrotną objętość acetonu. Wilgotny osad, za- wierający czynną hialuronidazę, zdejmuje się z sączka Buchnera, rozprowadza się na dnie dużej płytki Petriego i suszy się przez 2-4 dni w eksykatorze nad chlor- kiem wapnia pod zmniejszonym ciśnieniem (wystarcza użycie pompy wodnej) .. Wysuszony osad zeskrobuje się skalpelem i rozciera w możdzierzu porcelanowym. Otrzymany żółty proszek przechowuje się w chłodni (około 00 e) w naczyńku wa- gowym. Uzyskany przetwór hialuronidazy jądrowej jest trwały (6 miesięcy). [przypisy:  praca sochaczew olx, chirurg naczyniowy warszawa nfz, prądy traberta wskazania ]

Tags: , ,

No Responses to “Plwocine (oraz w ogóle material”

 1. Emilia Says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

 2. Drop Stone Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatologia dziecięca warszawa[...]

 3. Natan Says:

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

 4. Emil Says:

  [..] Cytowany fragment: okulista wrocław prywanie[...]

 5. Lilia Says:

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 6. Nightmare King Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: tampony[...]

 7. Natasza Says:

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz praca sochaczew olx prądy traberta wskazania