Pratki gruzlicy przedstawiaja sie w

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Prątki gruźlicy przedstawiają się w po- staci drobnych, jasnożółtych, świecących igiełek na ciemnoczerwonym tle. W tych przypadkach, w których plwocina zawiera mało prątków gru- źlicy, można zastosować metodę wzbogacenia plwociny w prątki. Metodą najbardziej rozpowszechnioną, którą stosuje się w tym celu, jest metoda antyforminowa, polecona przez Uhlenhuta. Opiera się ona na tym, że, antyformina (mieszanina podchlorynu sodu – na- trium hypochlorosum – z ługiem sodowym – tuitriurn causticum) roz- puszcza wszystkie składniki organiczne plwociny, także tkanki, nawet substancję rogową oraz bakterie, z wyjątkiem prątków gruźlicy i w ogóle bakterii kwasooopornych. Prątki nie tracą przy tym swej żywotności. Toteż używa się tej metody także do ich wyosobnienia w celu hodowli lub wstrzykiwania zwierzętom. Postępowanie: Plwocinę miesza się z równą ilością wody i dodaje się tyle anty- forminy by powstał 10-15% jej roztwór; wstrząsa silnie dla ujednostajnienia (ho- mogenisatio) tej mieszaniny w ciepłocie pokojowej lub lepiej – ogrzewając mie- szannę na łaźni wodnej albo w cieplarce, następnie odwirowuje się osad, przemywa go kilkakrotnie wodą i roztarłszy między dwoma szkiełkami przedmiotowymi barwi się po utrwaleniu metodą Ziehl-Neelsena,. Kozłou udoskonalił metodę Uhlenhuta. Polecone przez niego po- stępowanie jest następujące: Do plwociny dodaje się równą, ilość antyforminy i mieszaninę rozcieńcza się w cylindrze do osiągnięcia 10% roztworu antyforminy. Do otrzymanej cieczy do- daje się równą ilość mieszaniny acetonu i eteru, wziętych w równych częściach, silnie wstrząsa i odstawia. Płyn tworzy 2 warstwy, oddzielone mętnym pierście- niem. Górna warstwa składa się z acetonu i eteru, dolna z antyforminy. Dzielący je pierścień zawiera prątki gruźlicy. Dla ich wykrycia stosuje się metodę Ziehl- Neelsena. Postępowanie: jałowo przygotowaną krew cytrynianową (I : 4), wiruje się i osocze odciąga, krwinki rozpuszcza w wodzie przekroplonej w stosunku 25 ml krwinek na 75 ml wody. Na utrwalony na szkiełku przedmiotowym rozmaz plwociny lub w ogóle materiału do badania nalewa się 12% kwasu siarkowego, po 15 minutach zmywa wyjałowioną wodą wodociągową i wkłada do naczyńka ze zhemolizowanymi krwin- kami, po czym naczyńko z preparatem wstawia się do cieplarki, preparat po 5-7 dniach zmywa wodą i barwi się metodą Ziehl-Neelsena, Cale postępowanie prze- prowadza się jałowo. [patrz też: odczyn tuberkulinowy, nfz poznań przeglądarka, chirurg naczyniowy nfz warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Pratki gruzlicy przedstawiaja sie w”

  1. Easy Sweep Says:

    Ból brzucha w prawym podbrzuszu może oznaczać torbiel jajnika

  2. Szymon Says:

    [..] Cytowany fragment: fizjoterapia kursy warszawa[...]

  3. Jacek Says:

    Regeneracja wątroby – temat zawsze na czasie

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy nfz warszawa nfz poznań przeglądarka odczyn tuberkulinowy