Slyszy sie go nieraz, zaleznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Słyszy się go nieraz, zależnie od płytkości oddychania; także w miejscach rozdętych części płuc, jeżeli gruźlica doprowadzi do rozedmy. Szmer pęcherzykowy w miarę powiększania się nacieku gruźliczego przeistacza się na pęcherzykowo-oskrzelowy, później na oskrzelowo- pęcherzykowy i wreszcie może stać się oskrzelowy. Szmer oskrze- lowy słyszy się także w miejscu jam w płucach, gdy zawierają powie-. trze, jeżeli temu sprzyjają warunki. Oskrzelowy szmer oddechowy, słyszalny w miejscu nacieku płuca, różni się od oskrzelowego, zależnego od wysięku opłucnego, większą siłą rów- noczesnym zwykle istnieniem rzężeń i objawami ogólnymi. W pewnych warunkach szmer oskrzelowy przybiera charakter szmeru dzbanowego, rzadziej zmiennego szmeru Seitza. W gruźlicy płuc często słyszy się rzężenia. Już bardzo niewielkie i nieliczne rzężenia w szczycie, nawet słyszalne tylko po kaszlu lub pod- czas głębokiego oddychania, mają znaczenie niesłychanie doniosłe dla rozpoznawania gruźlicy płuc. Niekiedy pojawiają się one dopiero po kaszlu, przy głębokim oddychaniu lub, jako tzw. ,,odczyn ogniskowy” po wysiłkach fizycznych, np. po przechadzce. Odczyn ogni- skowy pozwala w lekkich przypadk8:ch gruźlicy płuc dokładniej rozwią- zać zagadnienie, czy sprawa chorobowa już się wygoiła. U chorych z wy- siękowym zapaleniem opłucnej. początkowo nieraz nie słyszy się w od- powiednim szczycie płucnym ani rzężeń, ani nieprawidłowych szmerów oddechowych, pomimo zajęcia szczytu gruźlicą. Zależy to od niedosta- tecznego rozszerzania się chorej połowy klatki piersiowej. Nieprawidłowe objawy osłuchowe w chorym szczycie pojawiają się w tych przypadkach dopiero wtedy, gdy oddychanie chorą połową klatki piersiowej staje się w miarę wchłaniania się wysięku swobodniejsze. Zależnie od charakteru zmian gruźlica może przebiegać zupełnie bez rzężeń, objawiając się tylko zmianami szmerów oddechowych, Rzężenia mogą być suche lub wilgotne (drobnobańkowe, średniobańkowe i grubo- bańkowe, przelewanie), niedźwieczne, dźwięczne lub metaliczne. Mogą być słyszalne trzeszczenia dźwięczne lub niedźwięczne. Rzadziej styszy się szmer przetoki płucnej, szmer pluskający i szmery odsercowe. [przypisy: drapak dla kota olx, fala uderzeniowa katowice, rehabilitacja bobath ]

Tags: , ,

No Responses to “Slyszy sie go nieraz, zaleznie”

 1. Hubert Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: medycyna portal[...]

 2. Patrycja Says:

  Mleko krowie jest zdrowe

 3. Iwo Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: medycyna estetyczna[...]

 4. Celtic Charger Says:

  błonnik+antyoksydanty

 5. Twitch Says:

  [..] Cytowany fragment: spa w górach[...]

 6. Błażej Says:

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

Powiązane tematy z artykułem: drapak dla kota olx fala uderzeniowa katowice rehabilitacja bobath