Zmiany toksyczne w gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

W krwinkach obojętnochłonnych stwierdza się w gruźlicy nadto zmiany toksyczne w postaci zatarcia budowy i konturów jąder oraz ciemnych, grubych ziarn zasadochłonnych w protoplazmie, która nieraz barwi silę barwnikami zasadochłonnymi słabo. Przesunięcie w lewo w obrazie krwinek obojętnochłonnych, zwiększenie ich liczby i pojawienie się w nich zmian toksycznych, objawy te idą najczęściej równolegle do stopnia natężenia sprawy gruźliczej. Gdy nastąpi całkowite wyczerpanie sił obronnych ustroju, wtedy zmian tych może zupełnie nie być. W gruźlicy płuc nadaje się duże znaczenie wskaźnikowi monocytowo-limfocytowemu. W łagodnej gruźlicy płuc bywa on na ogół niski, poniżej 0,4, natomiast w miarę postępu choroby wraz z toksemią przekracza 0,5 i w przypadkach rozpaczliwych może dochodzić do 2 i nawet wyżej. Wahania wskaźnika zależą od tego, że poprawie choroby towarzyszy zwiększenie liczby limfocytów a zmniejszenie liczby jednojądrzastych, pogorszeniu – zmiany odwrotne. Gruźlica płuc wywiera także wpływ na retikulocyty . W gru- źlicy nieczynnej ich liczba jest taka sama jak u zdrowych (1-3 na 1000 czerwonych krwinek). W miarę zaostrzenia, się sprawy liczba retikulocytów zwiększa się i dochodzić może nawet do 10-50 promile, a jednocześnie wzrasta liczba młodszych ich postaci. Zwłaszcza wysokie liczby retikulocytów spostrzega się w gruźlicy płuc w wieku pokwitania (phtihisis pulmonum pubertatis). W ciężkich przypadkach gruźlicy płuc liczba retikulocytów zmniejsza się, jednocześnie obniża się liczba postaci młodszych na korzyść starszych (Michał Szour i Bergenbaum), zależnie od częściowego uszkodzenia szpiku. Gruźlica płuc lekka oraz średniej ciężkości nie wywołuje niedokrwistości, na od wrót przebiega czasami ze zwiększeniem liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis) i z mikrocytozą. Tłumaczy się to zmniejszeniem powierzchni oddechowej płuc wskutek zniszczenia tkanki płucnej z następowym powiększeniem powierzchni krwinek czerwonych. Poty pływne i silne biegunki, zagęszczając krew, mogą wywołać pozorne zwiększenie liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis spuria). [przypisy: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, pediatra ostrołęka, afekt patologiczny]

Tags: , ,

No Responses to “Zmiany toksyczne w gruźlicy.”

 1. Jacek Says:

  Prośbę o podanie nazwy ziół

 2. Broomspun Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: żywienie[...]

 3. Feliks Says:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu

 4. Dredd Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ashwagandha opinie[...]

 5. Necromancer Says:

  Nie wiem już co robić

Powiązane tematy z artykułem: afekt patologiczny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego pediatra ostrołęka